Historie

Naše společnost vznikla bezprostředně po přijetí zákona O nestátních zdravotnických zařízeních, během roku 1992 ve formě veřejné obchodní společnosti se sídlem ve Velkém Meziříčí, s předmětem podnikání: provoz stomatologické laboratoře. Následně bylo vybudováno další pracoviště ve Žďáru nad Sázavou pro potřeby stomatologů z oblasti Vysočiny. Rozhodující pro toto období bylo navázání klientských vazeb s nově vznikajícími stomatologickými ordinacemi, protože původní byly přerušeny. V té době vznikla spolupráce s mnoha stomatology po celé republice, která trvá do dnešní doby.

V tomto období vyvstala také potřeba vybudovat nové pracoviště ve Velkém Meziříčí, které by odpovídalo současným potřebám společnosti.

Tyto snahy byly vyjádřeny ve stavbě Zdravotního centra na Záviškově ulici, které bylo už projektováno podle současných i předpokládaných potřeb stomatologických ordinací a laboratoří.

Ve Zdravotním centru se nachází kromě již zmíněné zubní laboratoře a 3 zubních ordinací i ordinace očního lékaře, neurologa, a další prostory pro zdravotnické využití, včetně rehabilitačního bazénu. 

V současnosti v našich laboratořích pracuje 20 zubních techniků, díky jejichž zkušenostem a neúnavné práci byla vybudována naše společnost takřka na zelené louce.

Na tomto místě mi nezbývá, než jen poděkovat, jak zubním technikům, tak i všem stomatologům, kteří s námi spolupracují.

 

                                                                                                 Petr Janoušek