Implantáty

Protetické práce kotvené pomocí implantátů považujeme za dynamicky se rozvíjející oblast zubní protetiky a také se jí příslušným způsobem věnujeme.

V současnosti je k dispozici řada propracovaných implantologických systémů a není problém zhotovit požadovanou náhradu na konkrétní typ implantátů.

U sólových prací se jedná vcelku o rutinní část výroby, která je samozřejmě náročná na přesnost, ale skutečně rozhodující jsou rozsáhlé práce nesené implantáty a zde se dostáváme na samé základy protetické stomatologie, což je přesnost, estetika a funkce.

Pro zajištění pasivního dosedu konstrukcí využíváme CAD/CAM nebo v indikovaných případech svařování laserem, případně mikropulsní sváření v ochranné atmosféře.

Specifikou rozsáhlých prací nesených implantáty je dříve opomíjená gingivální estetika, kterou je třeba odpovědně řešit, protože nedostatky na tomto poli jsou schopny spolehlivě znehodnotit i jinak dobře zhotovenou práci.

Další zajímavou oblastí jsou podmíněně snímatelné práce, na které jsme zaměřeni. Preferujeme náhrady zajištěné transverzálními šrouby i přes to, že jsou náročnější na výrobu, oproti axiáním šroubům.

Při zhotovování protetických prací kotvených pomocí implantátů vyvstává více, než kdekoliv jinde požadavek těsné spolupráce ordinace s laboratoří, od počátečního plánování přes jednotlivé zkoušky až po dokončení. Proto je požadavek týmové spolupráce zcela na místě. Z tohoto důvodu vítáme všechny stomatology, kteří chtějí tyto práce s naší laboratoří zodpovědně vyzkoušet.