Ortodontické aparáty

Ortodontické aparáty, které zhotovujeme na našem pracovišti od počátku naší existence, zažívají v posledních letech nebývalý vzestup.

Vedle jednoduchých desek a monobloků zhotovujeme celou řadu funkčních aparátů, dále deskové aparáty s více sektorovými šrouby, nebo expanzní aparáty.

U retenčních a stabilizačních prvků dbáme na co největší přesnost.

Basální desky zhotovujeme dle požadovaného barevného schématu v klasickém provedení sypací technikou nebo vakuovým tvářením termoplastů.

V případě spojování kovových prvků ustupujeme od pájení mikroplamenem a bodování. Přikláníme se spíše ke svařování mikropulsem v ochrané atmosféře, případně k laserovému svařování, kde jsou zatím nejlepší výsledky.